Tietosuojaseloste

KV Logistiikkapalvelut seuraa voimassa olevaa henkilötietolakia ja EU:n tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Sivuillamme kerättäviä henkilötietoja käsitellään näiden käyttöehtojen ja voimassa olevan henkilötietolain ja tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Sivujen kävijämääriä ja muita normaalien sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tietoja (IP -osoite, selaintyyppi, käydyt sivut ja käyntiajankohta) seurataan yleisellä tasolla evästeiden (cookies) avulla.  Evästeitä käytetään palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Kävijä voi selaimen asetuksilla kieltää evästeiden käytön, mutta tällöin on mahdollista, ettei kävijä voi hyödyntää kaikkia palvelujamme.

Emme käytä tai luovuta tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin ilman käyttäjän lupaa.

Jos käyttäjä lähettää meille henkilötietoja ja on alle 18-vuotias, tarvitsemme henkilötietojen käsittelyyn huoltajan suostumuksen.

Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää alikäsittelijöitä, joille tietoja voidaan luovuttaa käsiteltäväksi yhtiömme lukuun.  Kaikki alikäsittelijämme seuraavat voimassa olevaa henkilötietolakia ja tietosuoja-asetusta. Tarkempia tietoja alikäsittelijöistä saa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen helpdesk@kirjavalitys.fi

KV Logistiikkapalvelut on toteuttanut modernit organisatoriset ja tekniset tietoturvatoimenpiteet, joilla varmistetaan käsiteltävien henkilötietojen suojaus prosessi- ja menetelmätasolla. Tarkempia tietoja Kirjavälityksen organisatorisista ja teknisistä tietoturvatoimenpiteistä saa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen helpdesk@kirjavalitys.fi

TIETOJEN KERÄÄMINEN:

Keräämme asiakkaistamme tietoja, jotta pystymme tarjoamaan parempaa palvelua ja kehittämään verkkokauppaamme. Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään palveluun rekisteröitymisen tai henkilötietojen välittämisen yhteydessä.

REKISTERINPITÄJÄ:

Kirjavälitys Oy/KV Logistiikkapalvelut, Hakakalliontie 10, 05460 Hyvinkää

REKISTERIN NIMI: KV Logistiikkapalveluiden asiakas- ja yhteyshenkilörekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS: Asiakas- ja palvelusuhteen hoito, markkinointiviestintä, ylläpito ja palvelun kehittäminen asiakkaiden tarpeita vastaavaksi.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT: etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, puhelinnumero, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus (osa tiedoista saattaa puuttua)

Asiakasrekisterin luottamuksellisuus

Asiakas- ja yhteyshenkilötietojamme säilytetään Kirjavälityksen suojatussa tietokannassa, johon on pääsy vain nimetyillä työntekijöillä työtehtävän edellyttämässä laajuudessa. Hallinnoimamme henkilörekisteri on ehdottomasti luottamuksellinen.

Rekisteröidyllä on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa ja tietosuoja-asetuksessa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan osoitteeseen helpdesk@kirjavalitys.fi